Three Forths

Diş Əti Çəkilməsi

DİŞ ƏTİ ÇƏKİLMƏLƏRİNİN ÖRTÜLMƏSİ 

Diş əti çəkilməsi cərrahiyyəsinin məqsədi çəkilmə nəticəsində ağız boşluğuna açılmış kök səthinin çürüməkdən qorunması və diş əti ilə təkrarən tam örtülməsi ilə yaranan həssaslığın və estetik qüsurların ortadan qaldırılmasıdır. Cərrahiyyə zamanı donor toxuma olaraq istər "qızıl standart" qəbul olunan xəstələrin damaq nahiyyəsindən alınan diş əti toxuması və ya əvəzedici biomateriallar istifadə edilərək tək və ya çoxsaylı dişəti çəkilmələri tam örtülə bilər

GR.bmp

ÖNCƏ/SONRA

Böyütmək üçün şəklin üzərinə klikləyin.

1/1