Three Forths

Diş Əti Çəkilməsi

DİŞ ƏTİ ÇƏKİLMƏLƏRİNİN CƏRRAHİ MÜALİCƏSİ - KÖKÜN ÖRTÜLMƏSİ 

Diş əti çəkilməsinin cərrahi müalicəsinin məqsədi çəkilmə nəticəsində açılmış kök səthinin çürüməkdən qorunması və diş əti ilə təkrarən tam örtülməsi ilə yaranan həssaslığın və estetik qüsurların ortadan qaldırılmasıdır.

Cərrahiyyə sırasında donor toxuma olaraq istər "qızıl standart" qəbul olunan xəstələrin damaq nahiyyəsindən alınan diş əti toxuması və ya əvəzedici biomateriallar istifadə edilərək tək və ya çoxsaylı diş əti çəkilmələri tam örtülə bilər

GR.bmp

ÖNCƏ/SONRA

Böyütmək üçün şəklin üzərinə klikləyin.