top of page
White Brush Strokes

Qiymətlər

 PARODONTOLOJİ CHECK-UP

Uzman Parodontoloqun konsultasiyası 50 azn

Parodontoqramma 40 azn

DİŞ ƏTİ MÜALİCƏSİ (PİLLƏ I,II,IV)

Gingivit/Peri-implant mukozit (Pillə I) 230 azn

Parodontit/Peri-implantit (Pillə I) 360 azn

Parodontit/Peri-implantit Dərin Təmizlik (yarım çənə) (Pillə II) 330 azn

Parodontit/Peri-implantit Dərin Təmizlik (tam çənə) (Pillə II) 480 azn

Dəstəkləyici diş əti müalicəsi (4-6 ay intervalında təkrarlanır) (Pillə IV) 230 azn 

 

PARODONTOLOJİ & PERİ-İMPLANT REKONSTRUKTİV CƏRRAHİYYƏ (PİLLƏ III)

Dilim cərrahiyyəsi (3 diş/implanta qədər) 630 azn

Dilim cərrahiyyəsi (yarım çənə) 980 azn

Dilim cərrahiyyəsi (tam çənə) 1630 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss)(kiçik) 400 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss) (orta) 600 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss) (böyük) 800 azn

Toxuma regenerasiyası geli (Emdogain) (kiçik) 400 azn

Toxuma regenerasiyası geli (Emdogain) (orta) 600 azn

Toxuma regenerasiyası geli (Emdogain) (böyük) 800 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss) (kiçik) 400 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss) (orta) 600 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss)(böyük) 800 azn

Trombosittən zəngin fibrin (kiçik) 100 azn

Trombosittən zəngin fibrin (orta) 200 azn

Trombosittən zəngin fibrin (böyük) 300 azn

 

PARODONTOLOJİ & PERİ-İMPLANT MUKOGİNGİVAL CƏRRAHİYYƏ (PİLLƏ III)

Diş əti çəkilməsinin örtülməsi (3 diş/implanta qədər) 630 azn

Diş əti çəkilməsinin örtülməsi (yarim çənə) 880 azn

Diş əti çəkilməsinin örtülməsi (tam çənə) 1500 azn

Keratinli diş ətinin artırılması (3 diş/implanta qədər qədər) 630 azn

Keratinli diş ətinin artırılması (yarım çənə) 880 azn

Diş əti/Bağ toxuması qrefti aqumentasiyası 530 azn

Diş əti əvəzedici membran (Geistlich/Botiss) (kiçik) 570 azn

Gingivektomiya (1 diş) 50 azn

Diş tacının uzadılması (1 diş) 100 azn

Frenektomiya 270 azn

İMPLANT CƏRRAHİYYƏSİ

Dental Implant (Straumann/Nobel Biocare) 1500 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss)(kiçik) 400 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss) (orta) 600 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss) (böyük) 800 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss) (kiçik) 400 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss) (orta) 600 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss)(böyük) 800 azn

Trombosittən zəngin fibrin (kiçik) 100 azn

Trombosittən zəngin fibrin (orta) 200 azn

Trombosittən zəngin fibrin (böyük) 300 azn

İnternal sinus-lift 500 azn

Eksternal sinus-lift + Sümük qrefti (kiçik) 1250 azn

Eksternal sinus-lift + Sümük qrefti (böyük) 1750 azn

 

DİŞLƏRİN ÇƏKİLMƏSİ

 Diş kökü 80 azn

Diş 150 azn

Ağıl dişi (Standart) 170 azn

Ağıl dişi (Diş əti retensiyalı) 270 azn

Ağıl dişi (Hissəvi sümük retensiyalı) 500 azn

Ağıl dişi (Tam sümük retensiyalı) 800 azn

Bu qiymətlər məlumat xarakteri daşıyır.

Müalicənin dəqiq qiyməti haqqında ətraflı məlumat müayinədən sonra həkim tərəfindən xəstəyə təqdim olunur.

bottom of page