top of page
White Brush Strokes

Qiymətlər

PARODONTOLOJİ CHECK-UP

Uzman Parodontoloqun konsultasiyası 50 azn

Parodontoqramma 50 azn

DİŞ ƏTİ MÜALİCƏSİ (PİLLƏ I,II,IV)

Gingivit/Peri-implant mukozit (Pillə I) 270 azn

Parodontit/Peri-implantit (lokalizə) (Pillə I) 475 azn

Parodontit/Peri-implantit (generalizə) (Pillə I) 625 azn

Parodontit/Peri-implantit Dərin Təmizlik (yarım çənə) (Pillə II) 390 azn

Parodontit/Peri-implantit Dərin Təmizlik (tam çənə) (Pillə II) 570 azn

Dəstəkləyici diş əti müalicəsi (4-6 ay intervalında təkrarlanır) (Pillə IV) 270 azn

PARODONTOLOJİ & PERİ-İMPLANT REKONSTRUKTİV CƏRRAHİYYƏ (PİLLƏ III)

Dilim cərrahiyyəsi (3 diş/implanta qədər) 740 azn

Dilim cərrahiyyəsi (yarım çənə) 1160 azn

Dilim cərrahiyyəsi (tam çənə) 1920 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss)(kiçik) 470 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss) (orta) 710 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss) (böyük) 950 azn

Toxuma regenerasiyası geli (Emdogain) (kiçik) 470 azn

Toxuma regenerasiyası geli (Emdogain) (orta) 710 azn

Toxuma regenerasiyası geli (Emdogain) (böyük) 950 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss) (kiçik) 470 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss) (orta) 710 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss)(böyük) 950 azn

PARODONTOLOJİ & PERİ-İMPLANT MUKOGİNGİVAL CƏRRAHİYYƏ (PİLLƏ III)

Diş əti çəkilməsinin örtülməsi (3 diş/implanta qədər) 740 azn

Diş əti çəkilməsinin örtülməsi (yarim çənə) 1040 azn

Diş əti çəkilməsinin örtülməsi (tam çənə) 1770 azn

Keratinli diş ətinin artırılması (3 diş/implanta qədər qədər) 740 azn

Keratinli diş ətinin artırılması (yarım çənə) 1040 azn

Diş əti toxuması qrefti aqumentasiyası 630 azn

Diş əti əvəzedici membran (Geistlich/Botiss) (kiçik) 950 azn

Gingivektomiya (1 diş) 60 azn

Diş tacının uzadılması (1 diş) 120 azn

Frenektomiya 320 azn

İMPLANT CƏRRAHİYYƏSİ

Dental Implant (Straumann/Nobel Biocare) 1770 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss)(kiçik) 470 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss) (orta) 710 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss) (böyük) 950 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss) (kiçik) 470 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss) (orta) 710 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss)(böyük) 950 azn

İnternal sinus-lift 590 azn

Eksternal sinus-lift + Sümük qrefti (kiçik) 1480 azn

Eksternal sinus-lift + Sümük qrefti (böyük) 2070 azn

 

DİŞLƏRİN ÇƏKİLMƏSİ

 Diş kökü 120 azn

Diş 180 azn

Ağıl dişi (Standart) 200 azn

Ağıl dişi (Diş əti retensiyalı) 320 azn

Ağıl dişi (Hissəvi sümük retensiyalı) 590 azn

Ağıl dişi (Tam sümük retensiyalı) 950 azn

Bu qiymətlər məlumat xarakteri daşıyır.

Müalicənin dəqiq qiyməti haqqında ətraflı məlumat müayinədən sonra həkim tərəfindən xəstəyə təqdim olunur.

bottom of page