White Brush Strokes

Qiymətlər

 PARODONTOLOJİ CHECK-UP

Uzman Parodontoloqun konsultasiyası 40 azn

Parodontoqramma 40 azn

 

DİŞ ƏTİ MÜALİCƏSİ

Gingivit (Pillə I) 230 azn

Parodontit (Pillə I) 360 azn

Parodontit Dərin Təmizlik (yarım çənə) (Pillə II) 330 azn

Parodontit Dərin Təmizlik (tam çənə) (Pillə II) 480 azn

Dəstəkləyici diş əti müalicəsi (4-6 ay intervalında) (Pillə IV) 230 azn 

 

PARODONTOLOJİ REKONSTRUKTİV CƏRRAHİYYƏ

Dilim cərrahiyyəsi (3 diş/implanta qədər) 630 azn

Dilim cərrahiyyəsi (yarım çənə) 980 azn

Dilim cərrahiyyəsi (tam çənə) 1630 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (kiçik) 400 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (orta) 600 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (böyük) 800 azn

Toxuma regenerasiyası geli Emdogain (kiçik) 400 azn

Toxuma regenerasiyası geli Emdogain (orta) 600 azn

Toxuma regenerasiyası geli Emdogain (böyük) 800 azn

Kollagen membran (kiçik) 400 azn

Kollagen membran (orta) 600 azn

Kollagen membran (böyük) 800 azn

Trombosittən zəngin fibrin (kiçik) 100 azn

Trombosittən zəngin fibrin (orta200 azn

Trombosittən zəngin fibrin (böyük) 300 azn

 

PARODONTOLOJİ PLASTİK CƏRRAHİYYƏ

Diş əti çəkilməsinin örtülməsi (3 diş/implanta qədər) 630 azn

Diş əti çəkilməsinin örtülməsi (yarim çənə) 880 azn

Diş əti çəkilməsinin örtülməsi (tam çənə) 1500 azn

Keratinli diş ətinin artırılması (3 diş/implanta qədər qədər) 630 azn

Keratinli diş ətinin artırılması (yarım çənə) 880 azn

Diş əti/Bağ toxuması qrefti aqumentasiyası 530 azn

Diş əti əvəzedici membran 570 azn

Frenektomiya 270 azn

Dodaq repozisiyası 2000 azn

 

PARODONTOLOJİ REZEKTİV CƏRRAHİYYƏ

Gingivektomiya (1 diş) 50 azn

Diş tacının uzadılması (1 diş) 100 azn

İMPLANT

Nucleoss (Türkiyə) 750 azn

K3 Pro (Almaniya) 1100 azn

Straumann (İsveçrə) 1500 azn

İnternal sinus-lift 500 azn

Eksternal sinus-lift + Sümük qrefti (kiçik) 1250 azn

Eksternal sinus-lift + Sümük qrefti (böyük1750 azn

Kollagen membran (kiçik) 400 azn

Kollagen membran (böyük) 800 azn

Trombosittən zəngin fibrin (kiçik) 100 azn

Trombosittən zəngin fibrin (böyük) 300 azn

 

DİŞLƏRİNİN ÇƏKİLMƏSİ

 Diş kökü 80 azn

Standart diş 150 azn

Standart ağıl dişi 170 azn

Diş əti retensiyalı ağıl dişi 270 azn

Hissəvi sümük retensiyalı ağıl dişi  500 azn

Tam sümük retensiyalı ağıl dişi  800 azn