top of page
White Brush Strokes

Qiymətlər

PARODONTOLOJİ CHECK-UP

Uzman Parodontoloqun konsultasiyası 50 azn

Parodontoqramma 50 azn

DİŞ ƏTİ MÜALİCƏSİ

Gingivit/Peri-implant mukozit (Pillə I) 325 azn

Parodontit/Peri-implantit (Pillə I) 495-625 azn

Parodontit/Peri-implantit Dərin Təmizlik (Pillə II) 450-575 azn

Dəstəkləyici diş əti müalicəsi (Pillə IV) 285 azn

PARODONTOLOJİ & PERİ-İMPLANT REGENERATİV CƏRRAHİYYƏ

Dilim cərrahiyyəsi 1250-1750-2250 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss) 470-710-950 azn

Toxuma regenerasiyası geli (Emdogain) 470-710-950 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss) 470-710-950 azn

PARODONTOLOJİ & PERİ-İMPLANT MUKOGİNGİVAL CƏRRAHİYYƏ

Diş əti çəkilməsinin örtülməsi 1250-1750-2250 azn

Hərəkətsiz keratinli diş ətinin artırılması 1250-1750 azn

Diş əti toxuması qrefti aqumentasiyası 750 azn

Diş əti əvəzedici membran (Geistlich/Botiss) 950 azn

Gingivektomiya (1 diş) 125 azn

Diş tacının uzadılması (1 diş) 150 azn

Frenektomiya 425 azn

İMPLANT CƏRRAHİYYƏSİ

Dental Implant (Straumann/Nobel Biocare/K3Pro) 1925-2290 azn

Sümük qrefti aqumentasiyası (Geistlich/Botiss) 470-710-950 azn

Kollagen membran (Geistlich/Botiss) 470-710-950 azn

İnternal sinus-lift 750 azn

Eksternal sinus-lift + Sümük qrefti 1750-2250 azn

DİŞLƏRİN ÇƏKİLMƏSİ

 Diş kökü 175 azn

Diş 225 azn

Ağıl dişi (Standart) 300 azn

Ağıl dişi (Diş əti retensiyalı) 425 azn

Ağıl dişi (Hissəvi sümük retensiyalı) 675 azn

Ağıl dişi (Tam sümük retensiyalı) 825 azn

ESTETİK STOMATOLOGİYA

Kompozit restavrasiya (Ivoclar/Kuraray Noritake) 225-280 azn

Zirkon dəstəkli keramik restavrasiya/qapaq (Ivoclar Vivadent) 1250 azn

Keramik vinir (Ivoclar Vivadent) 1500-1800 azn

Bu qiymətlər məlumat xarakteri daşıyır.

Müalicənin dəqiq qiyməti haqqında ətraflı məlumat müayinədən sonra həkim tərəfindən xəstəyə təqdim olunur.

bottom of page